ข่าวในพระราชสำนัก

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 13.49 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ณ วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวาย เพื่อนำปัจจัยที่ได้ก่อสร้างฐานองค์พระ พระพุทธศิขรินธรรมนาถสวลีมงคล และเพื่อบูรณะเสนาสนะสำคัญต่าง ๆ ของวัด

วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ ขึ้นทะเบียนเป็นวัดเมื่อปี 2450 เดิมชื่อวัดโป่งแยง ชาวบ้านเรียกวัดโป่งแยงนอก ต่อมาปี 2544 ได้เปลี่ยนชื่อวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มาทรงเปิดป้ายชื่อ ศาลาปฏิบัติธรรม กับทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร เมื่อปี 2552 โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2539 มีเสนาสนะต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ วิหารเฉลิมพระเกียรติ, อุโบสถ, วิหารจตุรมุข และศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ต่อมาปี 2555 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริบูลยราชกุมาร ทรงรับวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติไว้ในพระอุปถัมภ์ ปัจจุบัน มีพระครูวิสิฐปัญญาวัฒน์ เจ้าคณะตำบลโป่งแยง เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ จำพรรษา 5 รูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด