ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปฯ แต่งกายสุภาพ โดยสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีน สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด