สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : บาริสต้าสูงวัย ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ประชากรวัยทำงานลดลง ด้วยความเชื่อมั่นในพลังแห่งความร่วมมือ "โออาร์" ริเริ่มโครงการ "คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แชนส์" จ้างงานบาริสต้าสูงวัย เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน ติดตามจากรายงานคุณมะลิ แซ่ฉิ่น

แม่ต้อ วัย 62 ปี หนึ่งในทีมบาริสต้าสูงวัย ย้ำด้วยความภาคภูมิใจ หลังทำหน้าที่ชงกาแฟหอมกรุ่นให้กับลูกค้า และบอกด้วยว่า ไม่ใช่แค่รายได้ที่แน่นอนเท่านั้น ทักษะการชงกาแฟอย่างมืออาชีพที่ คาเฟ่ อเมซอน ถ่ายทอดมาให้ ทำให้รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองหลังวัยเกษียณ

ด้วยเพราะเล็งเห็นถึงปัญหาประชากรในวัยทำงานลดลง บวกกับความเชื่อมั่นในพลังแห่งความร่วมมือ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ได้ริเริ่มโครงการ คาเฟ่ อเมซอน ฟอร์ แชนส์ ด้วยการจ้างงานผู้สูงวัยเป็นบาริสต้าของร้าน คาเฟ่ อเมซอน โดยเปิดสาขาแรกที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างคุณค่าที่เท่าเทียมให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะผู้สูงวัย

และเพื่อให้ได้บาริสต้าสูงวัยที่มีทักษะในการชงกาแฟ ตามสูตรหอมละมุนของ คาเฟ่ อเมซอน โออาร์ ตั้งศูนย์ฝึกทักษะการเป็นบาริสต้ามืออาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ขึ้นที่ศูนย์ธุรกิจ คาเฟ่ อเมซอน วังน้อย โดยบาริสสูงวัยทุกคนต้องผ่านหลักสูตรบาริสต้า ที่อบรมโดยเทรนเนอร์เช่นเดียวกันกับบาริสต้าหนุ่มสาวทั่วไป ที่ต้องผ่านการฝึกงานตามมาตรฐานและระยะเวลาที่กำหนด นี่เป็นหนึ่งในหนทาง เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการจ้างงาน โดยไม่เป็นภาระให้ใคร แต่จะเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไปด้วยกัน

ไม่ใช่แค่ความใส่ใจ ทุกขั้นตอนในการชงอย่างพิถีพิถัน ทำให้ได้รสชาติกาแฟที่หอมกรุ่นตามแบบฉบับ ซึ่งเป็นที่ประทับใจของลูกค้า พ่อหนึ่ง อีกหนึ่งบาริสต้าสูงวัยในโครงการ บอกว่า รู้สึกขอบคุณโออาร์ ที่ให้โอกาสเข้ามาทำงาน ทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเอง และยังได้พบปะพูดคุยกับผู้คนที่หลากหลาย ถ่ายทอดประสบการณ์อย่างออกรสโดยไม่เหงา

ความสำเร็จของร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ถึงความยึดมั่นของ โออาร์ ต่อการเป็นองค์กรที่เกื้อกูลสังคม ผ่านพลังแห่งความร่วมมือ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างเท่าเทียม ที่มุ่งพัฒนาคนให้มีศักยภาพ ลดทอนช่องว่างความเหลื่อมล้ำในสังคม