สนามข่าว 7 สี

โรงพยาบาลพร้อมรับมือ ความเสี่ยงน้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทางกระทรวงสาธารณสุข กำชับให้โรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด พร้อมสั่งขนย้ายยา เวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ เก็บในที่ปลอดภัย และให้สำรองยา ออกซิเจน ยาสามัญประจำบ้านอย่างเพียงพอ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ให้ดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุในพื้นที่ อย่าให้ขาดการรักษา พร้อมให้จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากนี้ ขอให้ทุกโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงภัย ปฏิบัติตามแผนรับมือป้องกันน้ำท่วมเข้าสถานบริการ เพื่อไม่ให้กระทบต่องานบริการ โดยให้ขนย้ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ไปไว้ในจุดปลอดภัย พร้อมให้สำรวจและสำรองยาเวชภัณฑ์ ออกซิเจนให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งยาชุดสามัญประจำบ้าน เพื่อรองรับการให้บริการทุกรูปแบบ ขณะเดียวกันให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำสำรอง ติดตั้งกระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ ระบบสำรองไฟฟ้า และเครื่องปั่นไฟ ให้พร้อมใช้งานได้ทันเวลา

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้รับรายงานมีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว 2 แห่ง คือ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนประปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคอก อำเภอเมือง จังหวัดระยอง แต่ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ