เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ได้ข้อยุติ ขุดร่องน้ำอ่าวกันตัง ทำหญ้าทะเลตาย

ตัวแทนชาวบ้านเกาะลิบง มูลนิธิอันดามัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชมรมประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวจแหล่งหญ้าทะเลพบสาเหตุการตายของหญ้าทะเลโดยเฉพาะหญ้าชะเงาใบยาว เป็นภาวะที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งชาวบ้านมองว่าสาเหตุเกิดจากการทิ้งตะกอนดินที่ได้จากการขุดลอกร่องน้ำกันตัง ของกรมเจ้าท่า ที่มีการนำไปทิ้งห่างจากเกาะลิบง ประมาณ 5 กิโลเมตร มีรัศมีการฟุ้งกระจายของตะกอนดิน 3.5 กิโลเมตร และล่าสุดเมื่อเกิดพายุยิ่งพัดพาตะกอนดินเข้ามาปกคลุมพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลทำให้หญ้าทะเลเน่าตาย กินบริเวณกว้างเพิ่มเป็นนับพันไร่ จึงหวั่นว่าทั้งพะยูนและสัตว์ทะเลจะหนีหายและสูญพันธุ์

ที่ชัดที่สุดในบริเวณแหล่งหญ้าทะเลที่เน่าตายพบร่องรอยพะยูนน้อยลง บางจุดไม่พบร่องรอยพะยูนหากิน ทั้งๆ ที่ผ่านมาพบเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นจุดไข่แดงที่พะยูนอาศัยหากิน

กรมเจ้าท่า และตัวแทนบริษัทขุดลอกร่องน้ำกันตัง ประชุมหารือแก้ปัญหาการตายของหญ้าทะเล ได้ข้อสรุปว่า โครงการในปีงบประมาณนี้สิ้นสุดลงแล้วและในปีงบประมาณต่อๆ ไป จะยกเลิกการทิ้งตะกอนดินและโคลนในจุดเดิม แต่จะไปหาที่ทิ้งในจุดใหม่ที่ไม่กระทบกับหญ้าทะเล พร้อมศึกษาวิจัยผลกระทบควบคู่กันไป ส่วนหญ้าทะเลที่ตาย กรมเจ้าท่า ยังไม่ชี้ชัดต้องเก็บข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อความชัดเจนว่าการทิ้งตะกอนจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่า เป็นสาเหตุการตายของหญ้าทะเลหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง ระบุว่าแนวทางการฟื้นฟูหลังจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้ลงพื้นที่สำรวจหาปัจจัยที่ชัดเจน เบื้องต้นพบว่าทางตอนต้นและตอนกลาง หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาเต่า อาหารพะยูนยังสภาพดีอยู่ ส่วนหญ้าชะเงาใบยาวที่รากเน่าตาย พบมีสาหร่ายเกาะติดอาจเกิดตะกอนดินที่มาทับถมและน้ำเสีย จำเป็นต้องปลูกเสริมเพิ่ม รวมถึงกำจัดปัจจัยคุกคามหญ้าทะเลและจัดโซนนิ่งให้ชัดเจน

ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง สำรวจพะยูน เกาะลิบง ล่าสุดเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา พบ 16 ตัว เดือนเมษายน พบถึง 30 ตัว รวมถึงเต่าและโลมาด้วย ซึ่งจุดที่พบส่วนใหญ่อยู่ในแนวหญ้าทะเล... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : CH7HD Social Care