7HDร้อนออนไลน์

น้ำท่วมปากช่องรอบ 2 ผู้ว่าฯ โคราช สั่ง 10 อำเภอ พร้อมอพยพชาวบ้าน

วันนี้ ( 19 ต.ค.63 ) น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในหมู่ที่ 3 บ้านโปร่งประทุน ต. ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ  50  ครัวเรือน  บางจุดที่มีน้ำท่วมสูงต้องใช้เรือเป็นพาหนะ โดยน้ำได้ไหลมาจาก ต. ขนงพระ ไหลผ่านบ้านโปร่งประทุนเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง  ทำให้บ้านเรือนริมคลองถูกน้ำท่วม ในบางจุดน้ำสูงเกือบ 2 เมตร  เจ้าหน้าที่ได้ส่งรถยกสูงและเรือของหน่วยกู้ภัย  เข้าไปช่วยเหลืออพยพประชาชน

ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านโปร่งประทุนและชุมชนประปา พร้อมให้ความมั่นใจว่าทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำไว้แล้ว น้ำท่วมครั้งนี้จะไม่หนักเหมือนครั้งแรก ขอให้ประชาชนเก็บของไว้บนที่สูง คาดว่าน้ำอาจท่วมสูงขึ้นอีกไม่ถึง 30 ซม. แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำในเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำตะคองที่มีปริมาณน้ำ 95% และกรณีฝายหินตะโง่ ที่ถูกน้ำเซาะแตกเสียหาย  

ด้าน อ.ปักธงชัย ตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันที่ 18 ต.ค.63 น้ำจากคลองลำพระเพลิงไหลผ่านตัวเมืองปักธงชัย ล้นตลิ่งเอ่อท่วมชุมชน ตลาด และร้านค้า บริเวณถนนหลังที่ว่าการอำเภอปักธงชัย ซอยวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำสูง 15-20 เซนติเมตร และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ระดมเข้าพื้นที่ตลาดปักธงชัยเพื่อเร่งขนย้ายข้าวของ และลำเลียงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดกับลำน้ำ ไปอยู่ที่สนามกีฬาเมืองปักธงชัย เพื่อความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม 10 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา ยังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ พร้อมเตรียมอพยพประชาชน ตามที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 18 ต.ค.63  ถึงนายอำเภอสีคิ้ว นายอำเภอสูงเนิน นายอำเภอขามทะเลสอ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายอำเภอโนนไทย นายอำเภอโนนสูง นายอำเภอพิมาย นายอำเภอชุมพวง นายอำเภอลำทะเมนชัย นายอำเภอเมืองยาง และนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ให้แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับลุ่มน้ำลำตะคอง ลำเชิงไกร ลำน้ำมูล และลำบริบูรณ์ เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองใกล้เต็มปริมาณการกักเก็บ ร่วมกับเหตุฝายเก็บน้ำแตกใน อ.ปักธงชัย