ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : นับถอยหลังบอกลาหมอตี๋

ตีตรงจุดสัปดาห์นี้จะตีแผ่ดาบสองคมของการใช้ยา ค่าใช้จ่ายเรื่องยาของคนไทย ไปจนถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนางานด้านสาธารณสุข ลดช่องว่างระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย โดยจะเริ่มจากการยกระดับร้านขายยา เตรียมบอกลาหมอตี๋กันก่อนเลย…