ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปี 2559-2560

เวลา 16.38 น.​ วันนี้​ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสกลนคร​ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ​ประจำปี​ 2559-2560​ เป็นวันที่​ 5 โอกาสนี้​ พระราชทานปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์​ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แก่​สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรม​ราชินี​ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

จากนั้น พระราชทานปริญญา​ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ​ 1 ราย​, พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก​ โท​ และตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​ รวม​ 2,498 ราย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ​ ดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงพื้นที่​แบบองค์รวมจังหวัดชัยภูมิ โดยมีเครือข่ายประชาชน​ นักเรียน​ และนักศึกษาจิตอาสา​ ลงพื้นที่บูรณาการกับโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น​ ดำเนินการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดย​มุ่งเป้าพัฒนา​ใน 6 ด้าน​ อาทิ โครงการวิศวกรสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี​ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ด้วยการบูรณาการพันธกิจจัดการเรียนการสอน​ การพัฒนาท้องถิ่น​ และการวิจัย​ มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้วยการปฏิบัติจริงในพื้นที่ สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบอาชีพอย่างสร้างสรรค์ บูรณาการการเรียนรู้สภาพและปัญหาของชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการพัฒนา​ อาทิ​ โครงการหมู่บ้านคู่พัฒนา​ใน​ 4 จังหวัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด