ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมราษฎร​ และหน่วยแพทย์พระราชทาน ตลอดจนสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19

เวลา 19.10 น.​ วันนี้​ สมเด็จพระนางเจ้าฯ​ พระบรมราชินี​ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ​ ณ​ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร​ อำเภอเมือง​ จังหวัดสกลนคร​ โดยระหว่างเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนคร​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยแพทย์พระราชทาน​จากกองแพทย์หลวง, กรมแพทย์ทหารบก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร​ และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร​ ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ​และบริการด้านทันตกรรม วันนี้​ มีผู้มาขอรับบริการ​ 619 คน​ โดยทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์​ 7​ คน

จากนั้น​ ทรงเยี่ยมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ตกงาน​ ขาดรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการจ้างงาน ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรแบบผสมผสาน เน้นการปฏิบัติจริง ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 รวม 10 แห่ง ส่งผลให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน พัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด