ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชาธิวาสวิหาร

เวลา 15.49 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถ วัดราชาธิวาสวิหาร ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในการนี้ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่น ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาส์นสงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จแล้ว ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่หลังผ้าไตรพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หนแล้ว ทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2

จากนั้น เสด็จเข้าหลังพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสัมพุทธวัฒโนภาส แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์แล้ว เสด็จไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

วัดราชาธิวาสวิหาร เดิมชื่อ "วัดสมอราย" เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ระหว่างทรงผนวช โดยทรงปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนาม มีความหมายว่า "วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา" นอกจากนี้ ยังเป็นที่กำเนิดของคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย และสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงออกแบบสร้างพระอุโบสถใหม่ โดยให้รักษาผนังเดิมด้านหลังไว้ ส่วนจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพสีปูนเปียก เรื่อง พระเวสสันดรชาดก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด