ข่าวในพระราชสำนัก

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ที่เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี รองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณความเป็นมาของโครงการฝนหลวง เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงอำนวยการสาธิตการทำฝนหลวงให้แก่นักวิทยาศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ชม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 และถือเป็นต้นกำเนิดเทคโนโลยีฝนหลวงที่พัฒนาเป็นการทำฝนมาถึงปัจจุบัน โดยปี 2543 รัฐบาลมีมติให้เฉลิมพระเกียรติฯ ทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และกำหนดให้วันที่ 19 ตุลาคมของทุกปี เป็น "วันเทคโนโลยีของไทย"

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและปลายี่สก ถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 50,000 ตัว และร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและเก็บเศษวัชพืชบริเวณสันเขื่อนฯ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด