เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : PTT จิตอาสา EP.2 จากฟ้า...สู่ดิน เยือนถิ่นคุ้งบางกะเจ้า

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวและชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ให้เติบโต แข็งแรง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท ปตท. ได้จัดกิจกรรม จิตอาสา จากฟ้า สู่ดิน เยือนถิ่นคุ้งบางกะเจ้า ครั้งที่ 2 นำผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับปราชญ์ชุมชนด้านเกษตรผสมผสาน ปลูกกล้าไม้ป่า จำนวน 150 ต้น ที่สวนรักษ์ ๙ หวังสร้างอากาศบริสุทธิ์และเพิ่มโอโซนให้กับโลก

ปตท. ตั้งเป้าหมายในการรักษาและพัฒนาพื้นที่สีเขียวในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จำนวน 6,000 ไร่ ภายใน 5 ปี ให้เป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ