7HD ร้อนออนไลน์

กทม. ขอบคุณผู้ชุมนุม ทิ้งขยะเป็นจุด จัดเก็บได้สะดวก

เพจ "กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์" ได้โพสต์รูปภาพ พร้อมระบุข้อความขอบคุณกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ทิ้งขยะเป็นจุดทำให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บได้สะดวก โดยระบุว่า กรุงเทพมหานครขอบคุณกลุ่มผู้ชุมนุมที่ช่วยรวบรวมขยะ ทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุม ซึ่งมีกลุ่มมวลชนรวมตัวกันหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและบริเวณใกล้เคียง ส่งผลให้ปริมาณขยะในบริเวณดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น

โดยภายหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ยุติการชุมนุมในแต่ละวันกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่และสำนักงานเขตใกล้เคียงเข้าทำความสะอาด จัดเก็บขยะ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งต้องขอชื่นชมและขอบคุณผู้ร่วมชุมนุมที่ช่วยรวบรวมขยะมากองรวมกันเป็นจุดๆ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่กทม. ดำเนินการจัดเก็บได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับยอดรวมปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานคร รวบรวมได้ เป็นดังนี้
วันที่ 17 ต.ค. 63  รวมปริมาณขยะ ประมาณ 2,900 กก.
-แยกเป็น เขตธนบุรี ประมาณ 500 กก.
-เขตจตุจักร ประมาณ 1,200 กก.
-เขตบางนา ประมาณ 200 กก.
-เขตคลองสาน ประมาณ 1,000 กก. 

วันที่ 18 ต.ค. 63 รวมปริมาณขยะ ประมาณ 3,600 กก.
-บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขต ราชเทวีและเขตพญาไท ประมาณ 3,100 กก.
-แยกอโศกมนตรี เขตวัฒนา ประมาณ 80 กก.
-แยกบางนา เขตบางนา ประมาณ 350 กก.
-แยกกิ่งแก้วเขตลาดกระบัง ประมาณ 150 กก.
-บริเวณหน้าห้างน้อมจิตต์ เขตบางกะปิ ไม่พบขยะภายหลังการชุมนุม


https://www.facebook.com/prbangkok/posts/2944215539011381