ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ ใช้เป็น : ถนัดทำ ไม่ถนัดขาย

คนที่มีใจรักทำขนม และตั้งใจเพื่อส่งต่อขนมดีๆ ให้กับคนกิน แม้จะทำการตลาดไม่เป็นแต่ก็เพิ่มยอดขายออนไลน์ได้อย่างน่าสนใจ …