ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปวิธีแก้ปัญหาถนนสายไม้ตรา-บางไทร ตอนที่ 1

นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเอกชนผู้ประกอบการ รวมทั้งคอลัมน์หมายเลข 7 หารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา ระหว่างที่ผู้รับเหมาซ่อมถนนสายไม้ตรา-บางไทร ค่าจ้างเกือบ 50 ล้านบาท และหลังส่งมอบถนนเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า หลังจากชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับผลกระทบ จากผู้ขับขี่รถด้วยความเร็ว, รถบรรทุกน้ำหนักเกิน ทั้งที่แล่นผ่านโรงพยาบาล สถานีตำรวจ และอำเภอบางไทร

การหารือครั้งนี้วิศวกร อบจ.พระนครศรีอยุธยา ระบุงานซ่อมถนนคืบหน้ากว่า 10% แล้ว ผู้รับเหมาใช้วิธีซ่อมถนนทีละด้าน เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้ โดยมั่นใจส่งมอบงานได้ทันกำหนด 10 กุมภาพันธ์ปีหน้า ขณะที่ตำรวจยืนยัน ตรวจไม่พบรถบรรทุกน้ำหนักเกินแล่นผ่านถนนสายนี้ ซึ่งรับน้ำหนักได้ 21 ตัน

ต่างจากข้อมูลที่ผู้ประกอบการยอมรับ ใช้รถบรรทุกสินค้าเกษตรน้ำหนักรวม 47-50 ตันแล่นผ่านถนนสายนี้ไปส่งสินค้าที่ท่าเรือ ตรงกับหลักฐานที่คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจพบระหว่างลงพื้นที่ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ปัญหาดังกล่าว นายอำเภอบางไทรจึงเสนอ 2 วิธีแก้ไขโดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย

สุดท้ายแล้ว การหารือครั้งนี้มีบทสรุปที่เป็นมาตรการแก้ไขและป้องกันอย่างไร เพื่อไม่ให้ถนนสายไม้ตรา-บางไทร พังเสียหายหลังซ่อมเสร็จ ติดตามได้วันพรุ่งนี้คอลัมน์หมายเลข 7

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7