ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก

เวลา 19.05 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายเป็นประจำทุกปี

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นสมัยสุโขทัย ประมาณปี 1900 โดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พญาลิไท ต่อมาปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปศาสตร์อันทรงคุณค่า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช ปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสำริดลงรักปิดทอง นับเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีพุทธลักษณะที่งดงามที่สุดในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญและทรงคุณค่า อาทิ พระปรางค์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขนาดสูง 36 เมตร, พระวิหารสี่ทิศ, พระอุโบสถ, พระพุทธชินสีห์, พระศรีศาสดา, พระอัฏฐารส พระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ สูง 18 ศอก, พระเสสันตปฏิมากร หรือ พระเหลือ หล่อด้วยทองสำริดที่เหลือจากสร้างพระพุทธชินราช ปัจจุบัน มีพระพุทธิวงศมุนี เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา รวม 74 รูป สามเณร 220 รูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด