ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนทางไกลจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่จังหวัดสกลนคร

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมตัวแทนผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดรับกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนครู และครูสอนไม่ตรงสาขาที่จบการศึกษา ให้ได้รับชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนครบทุกสาระวิชาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยออกอากาศในระบบ High definition และจัดระบบให้ครูสามารถเตรียมการสอนล่วงหน้าได้ สามารถรับชมพร้อมกับโรงเรียนต้นทาง หรือเลือกรับชมรายวิชาย้อนหลังได้หลายช่องทาง ทั้งโทรทัศน์ดาวเทียม โทรทัศน์ดิจิทัล เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมือถือ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด