เช้านี้ที่หมอชิต

ถึงไทยแล้ว นักท่องเที่ยววีซาพิเศษกลุ่มแรกจากจีน 39 คน

เช้านี้ที่หมอชิต - กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist Visa จากประเทศจีนกลุ่มแรก เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ก่อนเข้ารับการกักกันตัว 14 วัน ก่อนเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ตามปกติ

ราว 17.00 น. วานนี้ (20 ต.ค.) เที่ยวบินของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทวีซาพิเศษ หรือ Special Tourist Visa กลุ่มแรก จำนวน 39 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เดินทางโดยสายการบิน Spring Airlines เที่ยวบินที่ 9C8579 มาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

จากนั้นทุกคนบนเครื่องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการสาธารณสุขที่ใช้ลักษณะเดียวกันกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ก่อนเดินทางต่อไปยังโรงแรมที่พักในกรุงเทพมหานคร เพื่อรับการกักตัวเป็น 14 วัน จากนั้นจึงจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวตามปกติ

สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทวีซาพิเศษ ทั้ง 39 คนนี้ มีทั้งนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจที่ต้องการจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว หรือพักอยู่ในประเทศไทยในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของวีซาประเภทพิเศษนี้ ที่สามารถขออนุญาตอยู่ในประเทศไทยได้ต่อเนื่องสูงสุดนานถึง 270 วัน หลังจากเข้ารับการกักตัวแล้ว ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Hi-End หรือ Business Traveller ที่มีกำลังซื้อและใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป ส่วนรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวหลักของพวกเขายังคงเป็นแถบชายทะเลที่ได้รับความนิยม

สำหรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ ที่เข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องมีเงื่อนไขหลัก ๆ 5 ข้อด้วยกัน

1. ต้องยอมรับ และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

2. ต้องยินยอมเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เป็นการกักตัวแบบ Alternative State Quarantine ลักษณะเดียวกับการการกักกันผู้เดินทางเข้ามาในประเทศก่อนหน้านี้ โดยใช้สถานที่เป็นโรงแรม และนักท่องเที่ยวจะต้องจ่ายค่าที่พักเองทั้งหมด

3. มีหลักฐานการพักระยะยาวในประเทศไทย เช่นหลักฐานการจ่ายค่าห้องพักโรงแรม ค่าเช่าคอนโดมิเนียม หรือบ้านพัก

4. นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษ หรือวีซา ครั้งละ 2,000 บาท

5. เมื่อเข้ามาครั้งแรก สามารถอยู่ในประเทศไทยได้นาน 90 วัน จากนั้นถ้าอยากอยู่ต่อ ขออนุญาตต่อวีซาเพื่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมสูงสุด 270 วัน

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวทุกคน จะต้องมีแอปพลิเคชัน หมอชนะ ติดตามตัวแบบเรียลไทม์ เพื่อเก็บข้อมูลการเดินทาง เป็นข้อมูลหากพบอาการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19

สำหรับมาตรการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้ (20 ต.ค.) เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด ลักษณะเดียวกับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเวลานี้ทุกคน

โดยในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ หลังเทศกาลกินเจจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ 2 อีกกว่า 100 คน เดินทางจากกวางโจว ประเทศจีน เข้ามาเช่นกัน โดยจะต้องผ่านขั้นตอนและมาตรการเดียวกัน หลังจากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวทยอยเข้าไทย ส่วนใหญ่เดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ บินตรงไปยังจังหวัดที่มีสนามบิน และมีสถานกักตัว เช่น กรุงเทพฯ บุรีรัมย์ ชลบุรี ภูเก็ต และเกาะสมุย เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้