เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 21 ตุลาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 21 ตุลาคม 2563

พายุโซนร้อน “โซเดล” พายุระดับ 3 บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก จะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ ลงสู่ทะเลจีนใต้ ในช่วงวันที่ 20-21 ต.ค. 63 หลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนาม ในช่วงวันที่ 24-25 ต.ค. 63 และจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับ