7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : ธาลัสซีเมีย โรคใกล้ตัวจากภาวะแฝง

มีข้อมูลพบว่า ประชาชนคนไทย 1 ใน 3 หรือกว่า 22 ล้านคน เสี่ยงมียีนโรคธาลัสซีเมียแฝงในตัว โดยที่เป็นภาวะที่เราก็อาจจะไม่รู้ตัว หากไม่มีการตรวจเลือดภาวะแฝงนี้ จนนำไปสู่การถ่ายทอดให้กับลูกน้อยผ่านทางพันธุกรรม ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

การได้รับเลือดอย่างสม่ำเสมอ และการกินยาอย่างต่อเนื่องเพื่อกำจัดธาตุเหล็กที่เกินขนาด เป็นวิธีการสำคัญในการรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย หรือ โรคซีด ที่สืบทอดพันธุกรรมผิดปกติมาจากพ่อแม่ โดยที่พ่อแม่ไม่มีอาการซีด เกิดจากการผลิตสารโปรตีนในเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติ ทำให้เม็ดเลือดแดงเปราะแตกสลายตัวง่าย ส่งผลให้เด็กที่ป่วยมีผิวสีซีด เหลือง มีอาการอ่อนเพลียง่าย ท้องบวมเพราะตับโต ไปจนถึงมีโครงสร้างกระดูกใบหน้าผิดปกติ ในเด็กบางรายที่เป็นโรคชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตตั้งแต่ในครรภ์ หรือหลังคลอดได้ไม่นาน

ปัจจุบัน การรักษาโรคธาลัสซีเมียส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการซีด เช่น การให้เลือด การใช้ยากำจัดธาตุเหล็กเกินขนาด การกินยาเม็ดที่เรียกว่า กรดโฟลิก เพื่อบำรุงเลือด และให้วัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ส่วนในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง มีวิธีการรักษาให้หายขาดได้ ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด จากผู้บริจาคที่มีหมู่เนื้อเยื่อที่ตรงกัน หรือเข้ากันได้กับผู้ป่วย ซึ่งมักจะเป็นพี่น้องที่สบายดี หรือบางกรณีอาจเป็นอาสาสมัครที่ไม่ใช่ญาติ

ปัจจุบัน ทารกที่เกิดใหม่ในประเทศไทยเป็นโรคธาลัสซีเมียประมาณ 12,000 รายต่อปี จากการสำรวจล่าสุด พบว่า ผู้ป่วยเด็กเกิดใหม่ที่เป็นโรคเบต้าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง มีประมาณ 3,500 รายต่อปี และมีเด็กในครรภ์เป็นโรคอัลฟ่าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง มีประมาณ 800 รายต่อปี โดยภาพรวมคนไทยป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียรวมทุกชนิด ประมาณร้อยละ 1 คือ ประมาณ 600,000 กว่าคน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ซีดมาก จำเป็นต้องได้รับเลือดประมาณ 50,000 คน

นอกจากนี้ ยังพบว่ามีประชาชนคนไทยที่มียีนหรือพันธุกรรมโรคนี้แฝงในตัวกว่า 22 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของคู่สมรสที่สบายดี ที่พร้อมถ่ายทอดพันธุกรรมนี้ไปสู่บุตรแบบไม่รู้ตัว ดังนั้น แพทย์จึงแนะนำให้มีการตรวจเลือดของภรรยาและสามี เพื่อวิเคราะห์และป้องกันทารกในครรภ์ที่อาจจะป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และจะได้ดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที