ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : แอปพลิเคชันเชื่อมสุขภาพรับชีวิตวิถีใหม่

ในยุคที่ก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล ระบบบิ๊กดาต้าไม่เพียงถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้นยังรวมถึงราชการและงานด้านสาธารณสุขด้วย วันนี้ตีตรงจุด จะพาไปติดตามการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านสาธารณสุขของไทย รวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันของเด็กรุ่นใหม่ จะช่วยภาครัฐลดความสูญเสียด้านงบประมาณได้แค่ไหน เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไร ไปติดตามจากรายงาน...