ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : บทสรุปวิธีแก้ปัญหาถนนสายไม้ตรา-บางไทร ตอนที่ 2

“นายอำเภอบางไทร หารือภาครัฐ-เอกชน กำหนดห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 21 ตัน แล่นผ่านถนนสายไม้ตรา-บางไทร” 

บทสรุปการหารือระหว่างหน่วยงานราชการที่ผิดชอบ และเอกชนผู้ประกอบการตามที่ นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นัดหารือวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมด้วย เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านและผู้ขับขี่รถได้รับผลกระทบจากการสัญจรไป-มาบนถนนสายไม้ตรา-บางไทร ระหว่างกำลังซ่อมแซมขณะนี้ จึงต้องไปใช้ทางเลี่ยงถนนทางไปวัดท่าซุงทักษิณาราม ซึ่งเป็นคันกั้นน้ำเก่า รับน้ำหนักได้ 18 ตัน และแนวทางดูแลรักษาถนนสายไม้ตรา-บางไทร หลังผู้รับเหมาส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า ให้กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ใช้เงินแผ่นดินเกือบ 50 ล้านบาท จ้างซ่อมถนนสายนี้ซึ่งพังเสียหายทั้งจากอายุการใช้งานและการรับน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ 21 ตัน

ด้านนายช่าง อบจ.พระนครศรีอยุธยา ระบุไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะปิดถนนสายไม้ตรา-บางไทร แต่อนุญาตให้รถขนาดเล็กสัญจรไป-มาได้ และเห็นด้วยให้กำหนดอัตราความเร็วและการรับน้ำหนักของถนนสายไม้ตรา-บางไทร หลังซ่อมแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้งาน รวมทั้งถนนทางไปวัดท่าซุงทักษิณาราม ซึ่งมีแผนงานซ่อมในปีหน้า  

ขณะที่ตำรวจและผู้นำชุมชนเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพราะต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหานี้แล้ว นายอำเภอบางไทร จะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบที่ใช้ถนนทั้ง 2 สายนี้ เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปส่งที่ท่าเรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข“นายอำเภอบางไทร หารือภาครัฐ-เอกชน กำหนดห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 21 ตัน แล่นผ่านถนนสายไม้ตรา-บางไทร”

บทสรุปการหารือระหว่างหน่วยงานราชการที่ผิดชอบ และเอกชนผู้ประกอบการตามที่ นายเฉลิมชัย สระบัว นายอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นัดหารือวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมด้วย เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านและผู้ขับขี่รถได้รับผลกระทบจากการสัญจรไป-มาบนถนนสายไม้ตรา-บางไทร ระหว่างกำลังซ่อมแซมขณะนี้ จึงต้องไปใช้ทางเลี่ยงถนนทางไปวัดท่าซุงทักษิณาราม ซึ่งเป็นคันกั้นน้ำเก่า รับน้ำหนักได้ 18 ตัน และแนวทางดูแลรักษาถนนสายไม้ตรา-บางไทร หลังผู้รับเหมาส่งมอบงานเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า ให้กับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา หน่วยงานรับผิดชอบ ที่ใช้เงินแผ่นดินเกือบ 50 ล้านบาท จ้างซ่อมถนนสายนี้ซึ่งพังเสียหายทั้งจากอายุการใช้งานและการรับน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ 21 ตัน

ด้านนายช่าง อบจ.พระนครศรีอยุธยา ระบุไม่เกินวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ จะปิดถนนสายไม้ตรา-บางไทร แต่อนุญาตให้รถขนาดเล็กสัญจรไป-มาได้ และเห็นด้วยให้กำหนดอัตราความเร็วและการรับน้ำหนักของถนนสายไม้ตรา-บางไทร หลังซ่อมแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้งาน รวมทั้งถนนทางไปวัดท่าซุงทักษิณาราม ซึ่งมีแผนงานซ่อมในปีหน้า

ขณะที่ตำรวจและผู้นำชุมชนเห็นด้วยกับแนวทางนี้ เพราะต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน

ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหานี้แล้ว นายอำเภอบางไทร จะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบที่ใช้ถนนทั้ง 2 สายนี้ เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าไปส่งที่ท่าเรือ ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7