ห้องข่าวภาคเที่ยง

กสทช. ย้ำจุดยืนการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เช้าวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เชิญสื่อมวลทุกแขนงประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเสนอเนื้อหารายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กสทช. นำเสนอบทความ “ปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสื่อ” พร้อมเผยพฤติกรรมผู้รับชมในปัจจุบันที่มีหลากหลาย ต่างวัย

สำคัญที่สุด คือ Generation Y และ Z ซึ่งรวมกันเป็น Generation ME กลุ่มนี้จะเลือกรับสื่อที่ตัวเองสนใจ ซึ่งโดยส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่าสื่อดั้งเดิมยังมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอข่าวสาร ซึ่งหากสื่อดั้งเดิมจะเพิ่มช่องทางเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ก็ควรใช้มาตรฐานเดียวกัน คือ การนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ยุยง ไม่มีเนื้อหาที่รุนแรง หรือไม่มีเนื้อหาปลุกปั่นและไม่ขัดต่อกฎหมาย ขณะที่สื่อใหม่ก็ต้องยกระดับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมน่าเชื่อถือมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่อย่างถูกต้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง