ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศบค.เตรียมหารือป้องกันโควิด-19

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผอ.ศบค. เป็นประธานการประชุม คาดว่าจะมีการหารือและพิจารณามาตรฐานสาธารณสุข เพื่อดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังเริ่มมาตรการผ่อนคลายและเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามากลุ่มแรก รวมไปถึงมาตรการป้องกันตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการระบาดของโรค ด้วยการเพิ่มมาตรการด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติ และเข้มงวดกับการตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา เข้ามาทำงานว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาผลิตวัคซีนโรคโควิด-19 การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของแขกต่างประเทศ การอนุญาตให้ลูกเรือสัญชาติบริติชและสัญชาติเช็กเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางน้ำ การกำหนดประเทศและเมืองต้นทางที่ได้รับการผ่อนผันให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

โดยการขอรับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ STV การอนุญาตให้สายการบินทำการบินแบบมีผู้โดยสารเปลี่ยนลำการอนุญาตให้เรือยอร์ชเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร หรือ Transit visa เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และความคืบหน้าการจัดทำ Wellness tourist program นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการลดวันกักตัวของคนที่จะเดินทางเข้าประเทศด้วย

และในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะสิ้นสุดลง ต้องมาติดตามว่า หน่วยงานด้านความมั่นคงจะมีการเสนอขยายเวลาหรือไม่ เพราะต้องการใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากเป็นกฎหมายที่สามารถบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานได้ครอบคลุม