7HDร้อนออนไลน์

ศบค.ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน บังคับใช้ถึงวันที่ 30 พ.ย.

เวลา 15.30 น. วันนี้ ( 21 ต.ค.63 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นครั้งที่ 7 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ออกไปอีก 1 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ต.ค.63 ไปเป็นสิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 63 เพื่อให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจในการควบคุมดูแลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม ทั้งนี้ ศบค.จะเสนอการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 27 ต.ค.63

สำหรับการพบผู้ติดเชื้อใน อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งค้นพบผู้ติดเชื้อจำนวน 5 คน ขณะนี้ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว มีการล็อกดาวน์เฉพาะจุดที่พบผู้ติดเชื้อ ไม่ต้องปิดทั้งเมือง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ทราบรายงานความคืบหน้าการผลิตวัคซีน แนวทางดำเนินการเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีน ซึ่งมีทั้งการวิจัยพัฒนาในประเทศ ทำความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศ รวมถึงจัดซื้อเพื่อนำมาใช้ในประเทศ

สำหรับมาตรการผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย โดยผ่อนผันให้กลุ่มบุคคลเข้าไทยโดยการกักกันตัวแบบ Wellness Quarantine  ซึ่งโครงการเมดิคอลโปรแกรม มีผู้ป่วยและผู้ติดตามเข้าประเทศแล้ว 1,428 คน สร้างรายได้ 1,117 ล้านบาท ประมาณการว่าจนถึงเดือน ธ.ค. 63 จะมีผู้เดินทางเข้ามาทั้งสิ้น 5,000 คน ประมาณการรายได้ 1,950 ล้านบาท

ส่วนกรณีการลดระยะเวลากักตัวจาก 14 วัน เหลือ 10 วัน ยังไม่มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุม เพราะระยะเวลากักตัว 10 วัน สามารถคุมเชื้อได้ 90%