ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดศรีสะเกษ

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดต้อกระจกและมอบแว่นตาแก่ผู้ป่วย 20 คน ตลอดจนผู้ป่วยในและมอบของเยี่ยม 20 คน

จากนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลในปี 2562 สามารถให้บริการด้านแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครบวงจร และบริการกายภาพบำบัด ปัจจุบัน มีผู้มาขอรับบริการด้านการแพทย์เฉลี่ยวันละ 30 คน

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง รับผิดชอบประชากรกว่า 37,000 คน ปัจจุบัน มีแพทย์ พยาบาล และบุคลาการ รวม 139 คน ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 296 คน ผู้ป่วยในเฉลี่ยวันละ 20 คน โรงพยาบาลมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง เป็นหน่วยรับส่งกลับจากโรงพยาบาลแม่ค่าย โดยปี 2563 ได้รับพระราชทานรถยนต์บรรทุกพร้อมหลังคารถโดยสาร 6 ล้อ สำหรับบรรทุกเครื่องมือยูนิตทันตกรรมและแพทย์แผนไทย เมื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวมทั้งให้บริการหน่วยแพทย์อำเภอยิ้ม

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด