สนามข่าว 7 สี

แจงหนังสือ สธ.เรื่องเคลื่อนไหวทางการเมือง

หลังจากที่มีการเผยแพร่หนังสือด่วนของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีข้อความช่วงหนึ่งระบุว่า ขอให้บุคลากรระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านสังคมออนไลน์ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ล่าสุด นายแพทย์ธงชัย ผู้ลงนามในหนังสือฉบับดังกล่าว ได้ออกมาชี้แจงแล้ว พร้อมย้ำว่าไม่ได้สั่งห้ามบุคลากรทางการแพทย์แสดงความเห็นทางการเมือง

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือด่วนให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชุมนุม พร้อมย้ำว่าในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ผ่านสังคมออนไลน์ ขอให้บุคลากรระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นในฐานะข้าราชการ หากฝ่าฝืนผิดกฎอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำผิด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ซึ่งต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ตามบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐ

โดยภายหลังหนังสือฉบับนี้ถูกเปิดเผย ก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นตามสิทธิเสรีภาพ

ล่าสุด นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และรักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือด่วน ชี้แจงว่าการแสดงความคิดเห็นของข้าราชการผ่านสังคมออนไลน์ สามารถทำได้ แต่ขอให้ระมัดระวังข้อความ หรือคำพูดในการแสดงความคิดเห็น โดยยืนยันว่าไม่ได้ห้าม แต่ขอให้เป็นการแสดงความคิดเห็นในนามบุคคล โดยไม่อ้างอิงสังกัดหน่วยงาน