เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 ตุลาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 22 ตุลาคม 2563

ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยลงโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง จะมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง