ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : แก้ปัญหาสถานีขนส่งที่ จ.ขอนแก่น รอให้ศาลตัดสิน

“ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ปฏิเสธแก้ปัญหาสถานีขนส่ง ตามข้อเสนอประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุต้องให้ศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาด”

ข้อเสนอให้ทดลองใช้สถานีขนส่งจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 1 เป็นจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสาร 6 สาย เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อประเมินผลวิธีนี้ตรงกับที่ชาวบ้านต้องการหรือไม่ โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งข้อเสนอนี้ให้ชาวขอนแก่น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขนส่งจังหวัดขอนแก่น และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น วันที่11 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวขอนแก่น หลังจากสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สั่งให้ใช้บริการที่สถานีขนส่งจังหวัดแห่งที่ 3 เพียงแห่งเดียว ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560 ชาวบ้านเดินทางเข้ามาทำงาน เรียนหนังสือและติดต่อราชการในเมืองขอนแก่น ได้รับผลกระทบทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจซบเซา พ่อค้าแม่ค้าขายของไม่ได้ จึงร้องเรียนหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคอลัมน์หมายเลข 7 ที่ติดตามการแก้ปัญหานี้อย่างต่อเนื่องร่วมกับอดีตผู้ว่า สตง.

ล่าสุดวันอังคารที่ 20 ตุลาคม ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหานี้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยย้ำให้เร่งแก้ปัญหานี้อย่างเหมาะสมโดยเร็ว

การหารือครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขนส่งจังหวัดขอนแก่น และผู้แทนศาลปกครองขอนแก่น ร่วมด้วย พบว่าประชาชนใช้รถส่วนตัวมากขึ้นหลังเหตุการณ์โรคโควิด-19 โดยขนส่งจังหวัดขอนแก่น ปฏิเสธข้อเสนอ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุต้องรอคำ
พิพากษาของศาลปกครองสูงสุดก่อน คาดจะทราบผลภายในสิ้นปี 2563 นี้

ขณะที่ตัวแทนชาวขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบ ขอให้จังหวัดขอนแก่น เปิดเวทีรับฟังความเห็นจากชาวขอนแก่น เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน คิดอย่างไรกับเสียงสะท้อนนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยคำตอบนี้..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7