เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ตรวจสอบความเสียหายชุมชน ต.เปร็ง หลังท่อส่งก๊าซระเบิด

รายงานสดจากชุมชน ต.เปร็ง จ.สมุทรปราการ : แรงระเบิดของท่อส่งก๊าซ ทำให้บ้านเรือนในชุมชน ต.เปร็ง เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะบ้านเรือนส่วนหนึ่งที่อยู่ห่างจากจุดที่ท่อส่งก๊าซระเบิดเพียง 200 เมตร ถูกสะเก็ดหิน-ดินกระเด็นใส่ รวมถึงเปลวเพลิง จนตัวบ้านและทรัพย์สินต่างๆ ในบ้านเสียหาย นอกจากนี้ รถยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้านก็ถูกเปลวเพลิงเผาจนเหลือแต่ซาก...