เจาะประเด็นข่าวค่ำ

วิษณุยืนยัน ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ถึง 30 พ.ย.63 - ไม่ห้ามเรื่องชุมนุม

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ขึ้นอยู่กับฝ่ายความมั่นคง ไม่จำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะเป็นคนละเรื่องกับการต่อพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั้น นายกรัฐมนตรีหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วว่า มีข้อกำหนดตามมาตรา 11 วรรคสุดท้าย ให้อำนาจนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่อำนาจของคณะรัฐมนตรี

และหลังจากยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงแล้ว จะมีมาตรการใดมาควบคุมการชุมนุม นายวิษณุ บอกว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ครอบคลุมการป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ได้ปิดกั้นการชุมนุม แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถบรรจุเรื่องการห้ามชุมนุมเข้าไปเป็นข้อกำหนดได้ เนื่องจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เปรียบได้กับแม่
ส่วนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นลูก พร้อมบอกด้วยว่า แม้จะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็สามารถประกาศใหม่ได้

ส่วนกรณีที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบค. เห็นชอบขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายนนั้น นายวิษณุ ยืนยันว่า จะไม่มีการบรรจุข้อกำหนดห้ามการชุมนุมอย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง