ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 17.37 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ พันเอก ประพัฒน์ จันทร์โอชา ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สิริอายุได้ 95 ปี โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จในการนี้ ด้วย

พันเอก ประพัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2467 เป็นบุตรของนายเพ่ง กับนางสมบุญ จันทร์โอชา สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แล้วเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นผู้บังคับกองร้อยรุ่นที่ 16 ที่โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ, หลักสูตรเร่งรัด ชุดที่ 7 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 19 วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง เริ่มรับราชการในตำแหน่งนายทหารสารวัตร และเจริญเติบโตในหน้าที่การงานเรื่อยมา จนทำให้ได้รับตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ หัวหน้าแผนก และหัวหน้ากองกำลังพล ศูนย์การทหารราบ รวมทั้ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการ ก่อนเกษียณอายุราชการ ในปี 2527 ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางเข็มเพชร จันทร์โอชา มีบุตร-ธิดา 4 คน

เวลา 19.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นำ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม, นายวิรุฬห์ แสงเทียน, นายจิรนิติ หะวานนท์, นายนภดล เทพพิทักษ์ และนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ นายเชาวนะ ไตรมาส เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสใจความสำคัญถึงการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด