ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชน เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยขอให้แต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีน สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

ทั้งนี้ ได้กำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวันสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ วันที่ 6 เมษายน เนื่องในวันจักรี, วันที่ 13, 14, 15 เมษายน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์, วันที่ 4 พฤษภาคม เนื่องในวันฉัตรมงคล, วันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, วันที่ 13 ตุลาคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันที่ 23 ตุลาคม เนื่องในวันปิยมหาราช และวันที่ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด