สนามข่าว 7 สี

ถอยคนละก้าว! นายกฯ ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ กทม.

จากที่นายกรัฐมนตรี ประกาศให้ถอยคนละก้าว โดยได้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครไปแล้วเมื่อวานนี้ จะได้ใช้เวทีรัฐสภาแก้ไขปัญหา ขณะที่ฝ่ายค้านมองว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจแต่ยืนยันเข้าร่วมอภิปรายแน่นอน

พลเอกประยุทธ์ จ้นทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้ง ประกาศข้อกำหนดและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้มีผลตั้งแต่เวลา 12.00 น. เมื่อวานนี้แล้ว

รัฐสภาก็ได้มีการหารือกันแล้วทั้ง 4 ฝ่าย ทั้งการแบ่งเวลา 23 ชั่วโมงของการอภิปราย ใน 2 วันเรียบร้อยแล้ว ประธานรัฐสภาย้ำอีกครั้งอภิปรายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดไม่ใช่ให้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะการประชุมสมัยสามัญครั้งหน้าสามารถทำได้

และเมื่อหารือเสร็จสิ้นของ 4 ฝ่าย พรรคร่วมฝ่ายค้านทั้ง 6 พรรค ได้ประชุมอีกครั้งแม้มองว่ารัฐบาลอาจจะใช้การประชุมเป็นเวทีฟอกตัวเอง แต่จะสิทธิ์เข้าร่วมประชุม

ขณะที่ผลการศึกษาญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ญัตติ เพิ่งจะพิจารณาเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้จากคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 6 ญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดย นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมาธิการฯ จะส่งให้ประธานรัฐสภาในวันจันทร์ ซึ่งทำให้ไม่ทันการประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภา แต่จะไปถูกบรรจุเป็นวาระในการประชุมสภาสมัยสามัญที่จะเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

และข้อเรียกร้องของกลุ่มชุมนุมที่ให้นายกรัฐมนตรีลาออกใน 3 วัน พรรคพลังประชารัฐ ยืนยันในจุดยืนของพรรคที่ไม่ให้ลาออกเพราะไม่ได้ทำอะไรผิด