สนามข่าว 7 สี

เร่งจัดหาคลินิกทดแทนให้คนไข้กว่า 2 ล้านคน เหตุทุจริตบัตรทอง

คนไข้กว่า 2 ล้านคน ที่ได้รับผลกระทบหลังยกเลิกคลินิกบัตรทอง จากเหตุทุจริตเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ทำให้ไปรักษากับคลินิกใกล้บ้านไม่ได้ ปรากฏว่าต้องไปรับไปตรวจรักษากับศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. มากขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

การแก้ปัญหาคลินิกทดแทน ตอนนี้ สปสช.กำลังเร่งจัดหาคลินิกใหม่ให้ในรูปแบบใหม่ ที่เปิดให้คลินิกเฉพาะทาง มาเข้าร่วมตรวจรักษาพยาบาลคนไข้บัตรทอง

ประเด็นปัญหาการยกเลิกคลินิกบัตรทอง 190 แห่ง ที่ทุจริต เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพเมืองกรุงแนวใหม่ : สปสช.เปิดเกณฑ์เชิญสถานพยาบาลเข้าร่วมระบบบัตรทอง

นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุว่าคนไข้สิทธิบัตรทองไปเข้ารักษาพยาบาลที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. ทั้ง 69 แห่ง มากขึ้นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ต้องรอคิวนานขึ้น

ในช่วงนี้ กทม. หามาตรการรองรับต่าง ๆ เช่น การจ้างแพทย์ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วเข้ามาช่วยตรวจ หรือขยายเวลาตรวจให้มากขึ้น

จากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่่ละเขต จะเป็นแม่ข่าย เชื่อมโยงคลินิกในเครือข่าย ในระบบใหม่จะมีคลินิกเฉพาะทางเข้ามาร่วมรักษา ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ไม่ต้องไปหาหมอเฉพาะทางในโรงพยาบาล ส่วนการส่งต่อโรงพยาบาล กทม. แบ่งพื้นที่เป็น 6 โซน 

ขณะที่ สปสช. จะจัดระบบใหม่ เป็นเครือข่าย เปิดสิทธิให้ประชาชนไปตรวจรักษาที่ไหนก็ได้ในเครือข่าย นำร่องใน กทม.ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

คลินิกที่จะเข้าร่วม มีทั้งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ออกเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และอีกส่วน คลินิกเฉพาะทาง จะเบิกเงินตรงจาก สปสช.โดยตรงตามรายการยา เวชภัณฑ์ และหัตถการ

สำหรับประชาชนที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพใน กทม. มี 3.7 ล้านคน ในจำนวนนี้ 1.7 ล้านคน มีหน่วยบริการประจำแล้ว

ส่วนอีก 2 ล้านคน เป็นสิทธิว่าง เพราะคลินิกบัตรทองถูกยกเลิกไป ตอนนี้ไปตรวจรักษาที่ไหนก็ได้ แต่ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จะจัดคลินิกใหม่รองรับ