เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : ศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธา

เช้านี้ที่หมอชิต - ศรัทธาคือความเชื่อ เราศรัทธาสิ่งใดเราก็จะยึดสิ่งนั้นเป็นที่พึ่ง ช่วงคมธรรมประจำวันกับท่าน ว.วชิรเมธี ในวันนี้ พระอาจารย์ท่านมีคมธรรมดี ๆ เพื่อเตือนสติพุทธศาสนิกชนที่กำลังหลงในศรัทธา