เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 ตุลาคม 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 23 ตุลาคม 2563

ประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการ โดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง จะมีอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง...