เช้าข่าว 7 สี

รัฐบาลชวนสวดมนต์วันปิยมหาราช

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจัดขึ้นทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ

โดยส่วนกลางจัดขึ้น ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ส่วนภูมิภาคจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด สำหรับในต่างประเทศ ให้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ของประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง