ห้องข่าวภาคเที่ยง

หลายภาคส่วนวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

พระบรมราชานุสรณ์ พระลานพระราชวังดุสิต ตัวแทนภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ พรรคการเมือง ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตั้งแต่การประกาศเลิกทาส การนำระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆ เข้ามาพัฒนาประเทศ ให้ไทยมีความเจริญทัดเทียมนานาประเทศ จนทำให้ความเป็นอยู่ของพสกนิกรดีขึ้นตามลำดับ

ขณะที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุฬาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กองบัญชาการทหารบก พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานงานน้อมรำลึกครบรอบ 110 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพและวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกภายในกองบัญชาการกองทัพบก สมาคมแม่บ้านทหารบก กำลังพล และชุมชนเขตพระนคร เข้าร่วมพิธี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง