เจาะประเด็นข่าวค่ำ

แผ่นดินไหว ขนาด 2.3 ศูนย์กลาง จ.เชียงใหม่

เมื่อเวลา 10.31 น. ที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยา รายการแผ่นดินไหวขนาด 2.3 จุดศูนย์กลาง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ลึกจากผิวดิน 3 กิโลเมตร เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหาย แต่อย่างใด