ข่าวภาคค่ำ

ประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ จะไม่มีญัตติแก้ไข รธน.ร่วมพิจารณา

ร่างญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ จะไม่เข้าสู่การประชุมสมัยวิสามัญรัฐสภาวันที่ 26 และ 27 ตุลาคมนี้ เพราะไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

หลังจากมีหลายฝ่ายเสนอให้การประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญวันที่ 26 และ 27 ตุลาคม นำญัตติการแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญ พิจารณาไปพร้อมกับการอภิปรายหาทางออกต่อเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองนั้น นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ยืนยันว่า ไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องดังกล่าวไว้ ซึ่งญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น หลังคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ก่อนรับหลักการ ส่งผลพิจารณาฉบัับสมบูรณ์ ที่มีข้อคิดเห็นเหตุผลทางกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางการลงมติต่อประธานรัฐสภาในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคมแล้ว คาดว่าการประชุมและลงมติรับหรือไม่หลักการจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และน่าจะพิจารณาร่างฉบับประชาชนไปพร้อมกันด้วย