ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23

เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดงาน "คิดถึง...สมเด็จย่า" ครั้งที่ 23 ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และภาคเอกชนจัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน "In Her Thoughts ในความคิด...คำนึง" ในโอกาสครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ และ 25 ปี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อเฉลิมพระเกียรติรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงาม อ่อนโยน พระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ และน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

โดยนิทรรศการนำเสนอผ่านช่วงเวลาสำคัญตลอดพระชนม์ชีพ 6 ช่วง เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ตลอดระยะเวลา 5 แผ่นดิน นับจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง สะท้อนถึงความรักอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมอบให้ผู้ใกล้ชิดและประชาชน ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการอย่างต่อเนื่องยาวนาน เพื่อประโยชน์สุขของผู้ยากไร้ทุกหมู่เหล่า จวบจนปัจจุบันพระราชปณิธานยังคงได้รับการสืบสานผ่านหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ภายในงานมีการจำลองสมุดบันทึกลายพระหัตถ์ภาษาฝรั่งเศส มาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมเป็นครั้งแรก รวมทั้ง มีการจำหน่ายสินค้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, ผลิตภัณฑ์จาก Doi Tung Lifestyle รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ถึงวันที่ 25 ตุลาคมนี้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด