ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ

ที่โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุบัติภัย จากเหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันไปมอบแก่ผู้่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎร ซึ่งทุกคนต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จากนั้น ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พร้อมให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ และโรงพยาบาลบางบ่อ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้ผู้รับบาดเจ็บ เหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 34 หลังคาเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 66 คน และมีผู้เสียชีวิต 3 คน สถานีตำรวจภูธรเปร็งได้รับความเสียหาย มีรถยนต์เสียหาย 62 คัน รถจักรยานยนต์ 59 คัน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด