7HD ร้อนออนไลน์

แม่สอด คุมอยู่ จ่อคลายล็อกดาวน์ชุมชน เปิดสะพานส่งสินค้า

24 ต.ค.63 ที่อาคารสำนักงานสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ร่วมหารือ คณะกรรมการ 3  ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัด  คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา และคณะกรรมการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติฉุกเฉิน เพื่อพิจารณาผ่อนคลายมาตรการตามคำสั่งของจังหวัดตาก ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก

โดย นายพงศ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า วันนี้ร่วมกันพิจารณาข้อประเด็นต่างๆ มี 2 ส่วน คือเรื่องของการล็อกดาวน์ชุมชน  มีการพิจารณาถึงสถานการณ์ต่างๆ จนเป็นที่ชัดแจ้ง และมีตัวชี้วัดต่างๆ เช่นจำนวนผู้ป่วย จำนวนผู้ที่เราไปตรวจเชื้อแบบสุ่มเชิงรุก สรุปว่า มาตรการเราสามารถผ่อนคลายลงได้ ให้ระยะเวลาในการล็อกดาวน์สิ้นสุดในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่  27ต.ค. 63  ส่วนประเด็นกิจการอื่นๆ เช่นร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ  ให้มีมติให้เปิดบริการตามปกติ แต่อยู่ในมาตรการสาธารณสุขที่เข้มข้นขึ้น สถานศึกษาสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในวันจันทร์นี้

ส่วนการขนส่งสินค้าข้ามแดน ซึ่งก่อนหน้าที่เรามีคำสั่งจังหวัด ให้มีการระงับการขนส่งสินค้าข้ามแดน เป็นเวลา 7 วัน จะสิ้นสุดในวันที่ 25 ต.ค. นี้ ที่ประชุมก็ได้พิจารณาในรายละเอียดต่างๆ  ซึ่งในระหว่างที่เราให้ระงับ คณะกรรมการคณะทำงานชุดต่างๆ ก็ได้มีการลงไปดู ทั้งที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2  ว่าเราจะจัดระบบอย่างไร  เพื่อให้การขนส่งสินค้าระหว่างไทยกับเมียนมา มีความปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งเราก็มีมาตรการ ทั้งเรื่องของการจัดบริเวณทั้งหมด การควบคุมบริเวณให้มีการจำแนกชัดเจน ระหว่างพนักงานขนส่งสินค้า ระหว่างไทยและเมียนมา เพื่อไม่ให้มีการสัมผัสกัน รวมทั้งการขนสินค้าระหว่างกันด้วย เรามีการผลิตเป็นรางเลื่อนเพื่อขนถ่ายสินค้ามีความยาว 3 เมตร เพื่อให้พนักงานขนส่งสินค้าที่อยู่คนละฝั่ง สามารถเลื่อนขนส่งสินค้าให้แก่กันถึงรถ ซึ่งได้มีการซักซ้อมกันดูแล้วได้ผลดี  ที่ประชุมจึงมีมติว่า ตามที่เราระงับการขนส่งสินค้าข้ามแดน จะสิ้นสุดในวันที่ 25 ต.ค. และวันที่ 26 ต.ค. สามารถขนส่งสินค้าได้ตามปกติ แต่อยู่ในระบบที่เราวางไว้ทั้งหมด มีมาตรการ มีแนวทางปฏิบัติต่างๆ ชัดเจน บุคคลที่เข้ามามีการปฏิบัติตามระบบสาธารณสุข อย่างครบถ้วน 

ส่วนความมั่นใจเกี่ยวกับการควบคุมโรคในพื้นที่  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า วันนี้ กรมควบคุมโรคได้ออกมาแถลงว่า สถานการณ์ที่แม่สอดได้มีการประเมินแล้วอยู่ในสถานะที่ควบคุมได้  ส่วนในจังหวัดเอง กรรมการโรคติดต่อจังหวัด ก็ประเมินคล้ายๆ กัน  เหตุผลที่ได้มีการประเมินอย่างนั้น  มีหลายเหตุผล คือ ผู้ที่อยู่ในไทม์ไลน์ ในการสอบสวนโรค กับผู้ติดเชื้อจำนวน 5 คน ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน ไม่มีการพบการติดเชื้อเพิ่มเติม ส่วนคนที่อยู่ในการสัมผัสต่างๆ ผลการตรวจเชื้อก็เป็นลบทั้งหมด รวมถึงมีการสุ่มตรวจ ซึ่งวันนี้สุ่มตรวจไปแล้วประมาณ 10,177 ตัวอย่างด้วยกัน  ซึ่งเป็นจำนวนที่ถือว่าเป็นการปูพรมค่อนข้างเยอะ จึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าการแพร่ระบาด จากเคสที่เรามีอยู่น่าจะควบคุมได้  เป็นสิ่งที่คณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกัน ในวันนี้ และมีการประเมินสถานการณ์ เราจึงมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ