สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ไม่นำเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ เข้าที่ประชุม 26 -27 ต.ค.นี้

โดยในวันที่ 26 และ 27 ตุลาคมนี้ ที่อาคารรัฐสภา จะมีการประชุมรัฐสภา สมัยวิสามัญ เพื่อหาแนวทางออกหลังมีการเรียกร้องกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องการให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรี และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 165 ที่เป็นการอภิปรายแบบไม่ลงมติ เรื่องนี้มีการเสนอและแสดงความเห็นว่า การประชุมวันดังกล่าว อยากให้มีการนำญัตติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เข้าสู่การประชุมในช่วงวันที่ 26 และ 27 นี้ด้วย

เรื่องนี้ ทีมข่าวของได้สอบถามไปยัง นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธาน คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ว่าจะสามารถนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมของรัฐสภาได้ตามข้อเสนอแนะได้หรือไม่ ประธานวิปรัฐบาล ยืนยันว่า ญัตติการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้น ไม่สามารถนำมาเข้าสู่การพิจารณาได้เพราะ ไม่มีการบรรจุลงในระเบียบวาระการประชุมวันที่ 26 และ 27 นี้ได้ ซึ่งญัตติการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 6 ญัตตินี้ หลังคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการ ที่ตั้งขึ้นส่งผลสรุปการพิจารณาตามข้อสรุปในการประชุมวันที่ 22 ตุลาคม ซึ่งเป็นนัดสุดท้าย และจัดทำเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยมีทั้งข้อคิดเห็น เหตุผลทางกฎหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางการลงมติรับหรือไม่รับร่าง 6 ญัตติดังกล่าว ต่อประธานรัฐสภาได้ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคมแล้ว คาดว่า จะบรรจุระเบียบวาระเพื่อให้มีการประชุมและลงมติรับหรือไม่ รับหลักการ ในวาระ 1 ได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และน่าจะมีการพิจารณาร่างฉบับ ประชาชนที่เสนอขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไปพร้อมกันได้ด้วย ซึ่งทั้งหมด เป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมาย

ขณะที่ก่อนจะมีการประชุมรัฐสภาวันที่ 26 และ 27 ตุลาคม ดังกล่าวนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 25 คือสายๆ วันพรุ่งนี้นั่นเอง พรรคการเมืองหลายพรรค ก็นัดหมายที่จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและท่าทีในการอภิปรายแสดงความเห็น ไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ ขณะที่ก็มีหลายพรรคประชุมกำหนดท่าทีและแนวทางไปก่อนหน้านี้แล้ว คือ พรรคพลังประชารัฐ ที่ประชุมกันในบ่ายของวันที่ 22 ตุลาคม ก่อนวันหยุดยาว 23- 25 ตุลาคมที่ สส.ของพรรคลงพื้นที่ของตนเองก่อนจะกลับมาประชุมในวันจันทร์