สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

มวลชนรวมตัวแสดงพลังปกป้องสถาบันฯ

เริ่มที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง นำชาวอำเภอวังทอง กำนันผู้ใหญ่ จัดพิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จากนั้นทั้งหมดร่วมกันยื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ เพื่อปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต่อตัวแทนนายอำเภอวังทอง ให้ส่งหนังสือต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงให้เห็นว่าชาววังทอง รัก และเทิดทูน สถาบัน

เช่นเดียวกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน รวมตัวกันที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สอด สวมใส่เสื้อเหลือง ถือพระบรมสาทิสลักษณ์ พร้อมป้ายข้อความและธงชาติ เพื่อแสดงจุดยืนร่วมปกป้องสถาบัน พร้อมเปล่งเสียงว่า ชาวแม่สอด รักในหลวง ดังกึกก้องและร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ก่อนจะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทั้งนี้ชาวบ้าน ยืนยันว่า กิจกรรมครั้งนี้ ทำด้วยใจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ไม่ได้ทำเพื่อใคร แต่ทำเพื่อประชาชนคนไทย ให้ออกมาร่วมปกป้องพระมหากษัตริย์ ไม่อยากให้ใครมาก้าวล่วง

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 18 ตำบล สวมชุดกากีและเสื้อเหลืองรวมตัวกันที่ลานจอดรถที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องต่อสถาบัน พร้อมชูธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ โบกสะบัดแสดงพลังด้วย ขณะที่นางทัศนีย์ ศรีโสภา ประธานสตรีอำเภอเมืองขอนแก่น และประธานขับเคลื่อนองค์กรสตรี หรือบทบาทสตรีระดับจังหวัด เผยว่า ทุกคนแสดงออกด้วยใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ส่วนการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา ทำได้ตามสิทธิ แต่ขอให้เหมาะสม และไม่ควรจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้านจังหวัดชัยภูมิ รวมตัวกันช่วงเย็นที่ผ่านมา ที่หน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า) มีทั้งกลุ่มพลังมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพ่อค้า แม่ค้า ประชาชนชาวชัยภูมิพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง ชูพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระราชินี แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบัน ที่เป็นที่เคารพรักเทิดทูนของประชาชนชาวไทยมายาวนาน ซึ่งประชาชนเห็นว่ากลุ่มที่แสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบัน ทั้งจาบจ้วงและพาดพิงให้เสียหาย ได้ทำให้ชาวไทยส่วนใหญ่ไม่สบายใจ เพราะถือว่าไม่เหมาะสม และไม่บังควรอย่างยิ่ง จึงส่งหนังสือเจตนารมณ์ถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐบาลใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้จาบจ้วงสถาบันหลักของชาติ