7HD ร้อนออนไลน์

กลุ่มปกป้องสถาบันฯพิมาย สวมเสื้อเหลืองลุยน้ำท่วมช่วยชาวบ้าน

เช้าวันนี้ (24 ต.ค. 63) ที่บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ได้มีตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่ 12 ตำบล จำนวนกว่า 500 คน ภายใต้การนำของนายจาตุรงค์ ถนอมกลาง อดีตปลัดอำเภอพิมายเกษียณอายุราชการ ซึ่งได้มีมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใน อ.พิมาย ร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง ในนามกลุ่มปกป้องสถาบัน ได้รวมตัวกันเดินรณรงค์สำนึกรักประเทศไทย ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิญชวนให้ประชาชนชาว อ.พิมาย ออกมาปกป้องสถาบัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีไปตามถนนสายพิมาย-ชุมพวง ซึ่งมีระยะทาง 1 กิโลเมตร

โดยกลุ่มคนรักสถาบัน ได้ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านวังกุ่ม จำนวน 20 หลังคาเรือน  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยพสกนิกรคนไทยทั่งประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่คนไทยเกิดอุทกภัยน้ำท่วม พระองค์ทรงได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรมาโดยตลอด

สำหรับกิจกรรมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้จัดให้มีการร้องเพลิงชาติไทย เพลิงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา  เพื่อแสดงออกถึงสัญลักษณ์ของการปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์