ข่าวดึก 7HD

บขส.เงียบ วันหยุดยาวแต่คนเดินทางน้อย

บรรยากาศที่สถานีขนส่งหมอชิต ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาไม่คึกคักเท่าที่ควร แม้จะเป็นช่วงวันหยุดยาว 3 วันติด เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตามปกติแล้วจะมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก แต่กลับมีการเดินทางมากกว่าวันปกติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

นายมาโนช สายชูโต รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง หรือ บขส. กล่าวว่า แม้คนจะเดินทางไม่เยอะ แต่ก็จัดเตรียมเที่ยวรถไว้พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563 ทั้งรถ บขส., รถร่วมบริการ และรถตู้ ทั้งหมด 4,823 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ทั้ง 3 แห่ง ได้สูงสุดวันละ 100,000 คน โดยคาดว่าวันนี้จะมีประชาชนเดินทางไม่เกิน 54,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้โดยสารจะเดินทางไปยังจังหวัดภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ และเชียงราย เพื่อไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาว

ทั้งนี้ บขส. กำชับพนักงาน และผู้ประกอบการรถร่วมฯ ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารให้พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ รวมถึงยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนะนำให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้โดยสารและจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ชสำหรับล้างมือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง