ข่าวภาคค่ำ

นายกฯ ร่วมพิธีสวดมนต์ ขอให้ประเทศชาติสงบสุข

วันนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมรัฐมนตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล และประเทศชาติเกิดความสงบสุข

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ภายในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างความสงบสุขแก่ประเทศ โดยมีรัฐมนตรีและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ในขณะที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เริ่มขึ้นในเวลาพร้อมเพียงกัน 

ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ในทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับ "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ในโอกาสนี้รัฐบาลขอเชิญพุทธสาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นใกล้บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน