อาทิตย์ติดข่าว

หลายพรรคเรียกประชุม สส. เตรียมความพร้อมก่อนประชุมวิสามัญ พรุ่งนี้

หลายพรรคเรียกประชุม สส.เป็นกรณีพิเศษ เตรียมความพร้อมก่อนเปิดประชุมรัฐสภา หวังใช้เวทีของรัฐสภาระดมความเห็น เพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตการเมืองในขณะนี้

ก่อนการประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้นัดประชุม สส.เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปราย โดยช่วงเย็นวันนี้ สส.พรรคประชาธิปัตย์ จะหารือกันเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่จะร่วมอภิปราย โดยวางกรอบการอภิปรายว่า จะเน้นความร่วมมือที่จะแสวงหาทางออกให้กับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะนี้ ซึ่งจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์มี 3 เรื่อง คือ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก้ปัญหาด้วยการใช้แนวทางสันติ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตาม และใช้รัฐสภาเป็นเวทีหาทางออกของประเทศ

ขณะที่ พรรคเพื่อไทย ก็นัดประชุม สส.เย็นนี้เช่นกัน เพื่อเตรียมความพร้อมครั้งสุดท้ายในประเด็นการอภิปราย ซึ่งพรรคฝ่ายค้านเห็นว่า ญัตติการเปิดอภิปรายทั่วไปที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี เป็นญัตติที่อาจขยายความขัดแย้งให้บานปลาย เพราะมีเนื้อหาในทำนองว่า ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นจากผู้ชุมนุม ดังนั้น จึงต้องใช้เวทีของรัฐสภาชี้แจงในมุมมองที่ต่างกัน และมีเป้าหมายที่จะให้นายกรัฐมนตรีลาออก เพื่อรับผิดชอบกับการบริหารราชการที่เกิดขึ้น

สำหรับการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้ จะมีขึ้น 2 วัน คือ ในวันที่ 26-27 ตุลาคมนี้ มีกรอบเวลาในการอภิปรายทั้งหมด 23 ชั่วโมง ฝ่ายค้านได้เวลา 8 ชั่วโมง คณะรัฐมนตรี 5 ชั่วโมง สว. 5 ชั่วโมง และรัฐบาล 5 ชั่วโมง

โดยล่าสุด ยังไม่มีการร้องขอจากรัฐสภาไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อขอกำลังเสริมให้รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารรัฐสภาเป็นกรณีพิเศษ แต่ฝ่ายความมั่นคงอาจมีการวางมาตรการการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางน้ำ